Kromfohrländer  vom
 Bellenbrünnle

am 5.Juni 2011